Søsken uten rivalisering

Kurs:

"Søsken uten rivalisering"

Kurset passer for foreldre, barnehageansatte, besteforeldre, tanter, onkler og alle andre som har noe med søsken å gjøre.

KURSOPPSTART

Uke 12 - Mand. den 18. mars

kl. 19.30 - 20.30 

Austrått skole

 

VARIGHET 6 KVELDER - annenhver uke

Kr. 3.500,- (For par - 50% for partner)

Max 10 plasser

MÅLET MED KURSET

 - hjelpe deg med å hjelpe barna til å lære å leve sammen.


Hver økt gjør foreldrene oppmerksom på hva det er

som øker fiendskap mellom barn og hvilken holdning

og hvilket språk som reduserer fiendtligheten dem imellom.

I hver økt vil foreldre lære og praktisere spesifikke ferdigheter

som bidrar til å redusere friksjon mellom søsknene

og gjøre harmoni mulig.

KURSKVELDENE

Tema for hver ukesøkt:


KURSUKE # 1:  Hjelpe søsken håndtere sine følelser for hverandre

KURSUKE # 2:  Holde barn adskilt og unike

KURSUKE # 3:  Søsken i roller

KURSUKE # 4:  Når barna sloss

KURSUKE # 5:  Problemløsning

KURSUKE # 6:  Sluttevaluering


KURSOPPLEGGET

Varighet 6 uker, 1 økt pr uke, ca 2 - 2,5 timer hver økt


Hver uke går vi gjennom et nytt tema med konkrete eksempler

og får lekser til neste økt. På samlingene deler vi erfaringer

med de andre kursdeltagerne fra sist ukes lekser,

før vi igjen lærer et nytt tema.


Materiell (inkludert):

Arbeidsbok (engelsk) + 1 teoribok

"Siblings without rivalry"

"Å lære et nytt språk er ikke lett.

Du vil alltid snakke det med aksent,

men for barna dine vil det bli

deres morsmål."

Dr. Hain Ginott

ETTER KURSET


Å lære å snakke et nytt språk, og ikke minst lære seg av med det gamle tar tid. I denne prosessen er det flere som har behov for jevnlig repetisjon og ikke minst motivasjon til å trene på dette hver dag. For å gjøre det enklere for deg å lære denne måten å snakke på, har Barnepraten derfor flere hjelpemidler:

 

  • Alle tidligere deltagere får invitasjon til å være med i en lukket gruppe på Facebook. Her kan vi dele utfordringer og seiere, i tillegg til å gi hverandre gode råd og tips.
  • Annenhver måned arrangeres en kveld KUN for tidligere kursdeltagere, hvor vi diskuterer mulige løsninger på vanskelige situasjoner, deler erfaringer og repeterer metodene.
  • Du kan selvfølgelig når som helst sende en mail med spørsmål eller usikkerheter du sitter inne med..

Hva skal dekkes i hver økt?


# 1: Hjelpe søsken med sine følelser for hverandre  - Hva skjer med brødre og søstre når deres fiendtlige følelser for hverandre blir ignorert eller nektet? Du blir introdusert for fire spesifikke metoder for å hjelpe barn uttrykke sine negative følelser om hverandre, uten å gjøre skade.


# 2: Holde barn adskilt og unike - Hvordan søsken reagerer når de blir sammenlignet med hverandre - på ugunstige måter, eller til og med på gunstige måter. Effektive alternativer til sammenligninger av søsken. Hvordan søsken føler om det å alltid bli behandlet likt. Måter å behandle barn ulikt og fortsatt være rettferdig.


# 3: Søsken i roller - Hvorfor brødre og søstre ofte settes i og setter hverandre i forskjellige roller. En titt på hvor voldsomt disse rollene påvirker deres forhold til hverandre. Ferdigheter som gjør at hvert barn kan bli mest mulig seg selv.


# 4: Når barna sloss - Hva kan du gjøre når kampene bryter ut mellom barna? En utforskning av ofte brukte metoder som ikke får det ønskede resultatet. En sjanse til å trene ferdighetene som reduserer raseri og motiverer barn til å finne sine egne løsninger.


# 5: Problemløsning - En metode for å hjelpe barn med å håndtere problemene de ikke kan løse selv. En enkel ti-trinns tilnærming som gjør det mulig for voksne å sette seg ned med de unge slosskjempene, slik at de selv kan løse konfliktene sine.


# 6: Sluttevaluering - Tid til å gjennomgå og konsolidere dine ferdigheter. Øvinger gir deg øvelse i å bruke alt du har lært til potensielt eksplosive situasjoner. Du får også en mulighet til å se på ditt eget voksne søskenforhold fra ditt nye perspektiv.


I would like to hear from you!

siw@barnepraten.no

+47 91711066

Copyright @ Barnepraten.no