Hvordan snakke så barn lytter

Kurs:

"Hvordan snakke så barn lytter"

Kurset passer for foreldre, lærere, barnehageansatte, besteforeldre, tanter, onkler og alle andre som har noe med barn å gjøre.

KURSOPPSTART!

15. januar. kl 1930 - ca 21.30 (tirsdag i oddetallsuker)

Austrått skole

7 ØKTERS KURS

Se hele kursplanen nedenfor.

1 kveld annenhver uke (kl. 19.30 - ca 21.30).

Det serveres kaffe/te og noe å bite i.


INTENSIVT HELGEKURS

Hele kurset tas på to lørdager.

Begge dager ca kl. 12.00 - 17.00.

Det serveres kaffe/te og noe å bite i.

PRIS:

Kr. 3.500,- (inkl materiell til kr 520,-)

For par -  50% rabatt for partner

Max 12 plasser

Intensivt helgekurs:

Interessert? Send forespørsel.

Må være min. 10 deltagere


Ønsker du kurs et annet sted i landet?

Kan kjøre intensivt helgekurs etter forespørsel.

Må være min. 10 deltagere.

«Allerede etter første kurskveld

hadde jeg lært ferdigheter som roet ned flere

situasjoner hjemme»


Aina, mor til 3


MÅLET MED KURSET

 - gi deg effektive og praktiske kommunikasjonsmetoder som vil gjøre

ditt forhold til barn av alle aldre mindre stressende og mer givende.


Du vil lære hvordan å:

-  Engasjere barnet ditt til villig å samarbeide

-  Hjelpe barnet ditt med å utvikle et realistisk og positivt selvbilde

-  Etablere en atmosfære av respekt og kjærlighet

-  Løse konflikter på en fredfull måte

-  Disiplinere uten å skade eller fiendtliggjøre

-  Håndtere dine barns negative følelser.

KURSKVELDENE

Tema for hver ukesøkt:


KURSUKE # 1:  Hjelpe barn håndtere sine følelser

KURSUKE # 2:  Engasjerende samarbeid

KURSUKE # 3:  Alternativer til straff

KURSUKE # 4:  Oppmuntre til selvstendighet

KURSUKE # 5:  Ros og selvfølelse

KURSUKE # 6:  Befri barn fra roller

KURSUKE # 7:  Sluttevaluering


KURSOPPLEGGET

7 kvelder over 14 uker, 1 økt annenhver uke, ca 2 - 2,5 timer hver økt


Hver uke går vi gjennom et nytt tema med konkrete eksempler

og får lekser til neste økt. På samlingene deler vi erfaringer

med de andre kursdeltagerne fra sist ukes lekser,

før vi igjen lærer et nytt tema.


Materiell:

Arbeidsbok (norsk) + 2 bøker

("Liberated Parents/Liberated children" og

"How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk")

"Å lære et nytt språk er ikke lett.

Du vil alltid snakke det med aksent,

men for barna dine vil det bli

deres morsmål."

Dr. Hain Ginott

HVA NÅR KURSET ER FERDIG?


Å lære å snakke et nytt språk, og ikke minst lære seg av med det gamle, tar tid. I denne prosessen er det flere som har behov for jevnlig repetisjon og ikke minst motivasjon til å trene på dette hver dag. For å gjøre det enklere for deg å lære denne måten å snakke på, har Barnepraten derfor flere hjelpemidler:

 

  • Alle tidligere deltagere får invitasjon til å være med i en lukket gruppe på Facebook. Her kan vi dele utfordringer og seiere, i tillegg til å gi hverandre gode råd og tips.
  • Annenhver måned arrangeres en kveld KUN for tidligere kursdeltagere, hvor vi diskuterer mulige løsninger på vanskelige situasjoner, deler erfaringer og repeterer metodene.
  • Du kan selvfølgelig når som helst sende en mail med spørsmål eller usikkerheter du sitter inne med.

Hva skal dekkes i hver økt?


# 1: Hjelpe barn håndtere sine følelser - Utforske hva som skjer med barn når deres følelser blir benektet. Spesifikke ferdigheter som hjelper barn til å gjenkjenne og å takle sine negative følelser: skuffelse, misunnelse, frustrasjon, vrede, sinne, etc. Måter å akseptere barns følelser, begrense uakseptabel oppførsel og fortsatt opprettholde velvilje.


# 2: Engasjerende samarbeid - Hvordan barn reagerer på vanlige metoder som skal få dem til å samarbeide: trusler, advarsler, ordre, navneoppringning, sarkasme, forelesning etc. Fem måter å invitere til samarbeid som vil gi foreldre og barn gode følelser for seg selv og hverandre.


# 3: Alternativer til straff - Hvordan reagerer barn normalt sett på straff? Er det nødvendig å bruke straff som et middel til disiplin? Noen alternativer til straff som gjør at foreldre sterkt kan uttrykke sin misbilligelse, samt oppfordre barn til å ta ansvar for deres oppførsel uten å straffe.


# 4: Oppmuntre til selvstendighet - Måter å hjelpe barn å bli selvstendige, ansvarlige mennesker som etterhvert klarer seg selv. Spesifikke ferdigheter som hjelper barn å bli mer selvsikre.


# 5: Ros og selvfølelse - Utforske den typen ros som bygger et positivt og realistisk selvbilde, og den som fungerer mot sin hensikt. En rekke måter å hjelpe våre barn til å bli klar over sine sterke sider, slik at de kan utnytte dem.


# 6: Befri barn fra roller - En titt på hvordan barn noen ganger kastes inn i roller (mobber, syter, somlepave, problemskaper osv.) og hvordan vi kan frigjøre dem fra å spille ut disse rollene. Seks ferdigheter som hjelper barn å se seg selv i et annet og mer positivt lys.


# 7: Sluttevaluering - Workshop-øvelsen "Back-to-life"; En sjanse til å konsolidere det som er lært ved å bruke alle ferdighetene fra de foregående øktene til nåværende problemer med barn.


I would like to hear from you!

siw@barnepraten.no

+47 91711066

Copyright @ Barnepraten.no